Over de Ode  |  Uitvaartbegeleiding in Amsterdam

Ieder die dat wil, jong of oud, kan meedenken en meehelpen bij het organiseren van een afscheid. Begeleiden betekent voor ons: goed samenwerken. Luisteren, ideeën aanreiken, eigen inbreng stimuleren en ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Op de achtergrond wanneer het kan en op de voorgrond wanneer het moet. Met elkaar van het afscheid iets moois, warms en waardevols maken. Dat is waar wij, Nicole, Walther, Mette, Riet en Caroline ons best voor doen.

Nicole Capaan

Nicole Capaan begrafenisondernemer

Mijn eigen uitvaart.

Er wordt mij wel gevraagd of ik weet hoe mijn eigen uitvaart er uit zou zien. Ik laat graag beslissingsruimte over aan mijn partner, kinderen, familie en vrienden. Maar het lijkt me mooi als ik in doeken gewikkeld wordt en dat er op een afscheidsbijeenkomst heel informeel herinneringen gedeeld worden met elkaar. En mocht je tegen die tijd kunnen kiezen voor het laten composteren van je lichaam dan is dat iets voor mij. Zodat wat er van mij rest nadien als tuinaarde gebruikt kan worden.

Walther Carpaij

Walther Carpaij de Ode

De kunst van het afscheid nemen.

Na in 1984 te zijn afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, begin ik begin jaren negentig met Nicole Capaan een ontwerpbureau voor grafmonumenten. In die tijd zijn de gangbare uitingen op uitvaartgebied koud en afstandelijk. Alternatieven bestaan nauwelijks, er is ruimte voor pioniers. Zo beginnen Nicole en ik in 1996 in Amsterdam Uitvaartbegeleiding de Ode. Inmiddels is er veel veranderd. Nabestaanden komen zélf met ideeën voor het afscheid. Een voordeel van mijn achtergrond: ik zal niet gauw iets afwijzen omdat het ongebruikelijk is.

de Ode werkt samen met Mette van der Sijs

Mette van der Sijs de Ode

Mijn werk gaat juist over het leven.

Als uitvaartbegeleider komt de dood zo dichtbij, dat er juist meer oog voor het leven lijkt te zijn. De dood doet stilstaan bij het leven. De dagen na het sterven, het regelen, de dood laten doordringen, de uitvaart; het gaat allemaal over afscheid en liefde. Er wordt veelal in liefde losgelaten. Het is ronduit prachtig dat ik daar bij kan zijn.

de Ode werkt samen met Riet Willems

uitvaartbegeleider Riet Willems samenwerkend met de Ode uitvaart

Stap voor stap.

Ik vind het prettig om mensen stap voor stap door het regelen van een uitvaart heen te loodsen. Dus niet op dag één iedereen overstelpen met informatie over alle te nemen besluiten. Zo krijg je de tijd om tot eigen keuzes te komen.

de Ode werkt samen met Caroline van Wensen

uitvaartbegeleidster caroline van Wensen bij de Ode uitvaart

Ik wil een rustpunt zijn.

Mijn belangstelling voor dit werk is voortgekomen uit mijn vrijwilligerswerk bij hospice ’t Veerhuis in Amsterdam. Ik werk graag voor de Ode omdat het kleinschalig is, persoonlijk en betrokken. Voor de naasten wil ik een rustpunt zijn tijdens een hectische periode waarin veel geregeld moet worden.